Verslag van de kerstreis 2019 (met foto’s)

De tweede week van december was het weer zover; de kerstpakketten voor Roemenië klaarmaken en uitdelen. Na de hele maand november gecollecteerd te hebben in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, mochten we een mooi bedrag ophalen. Ook dankzij veel giften, mensen die onze organisatie ‘Kind in Oost Europa’ een warm hart toedragen en weten dat het geld goed besteed wordt. Echt alles wordt aan de armen gegeven. De vrijwilligers betalen hun eigen ticket en eigen onderhoud. Dankzij een prachtig team uit onze dorpen, die al velen jaren meegaan en de plaatselijke mensen on Roemenië die ons helpen en de arme families kennen, kunnen we gericht daar helpen waar het meeste nodig is. Predikanten ter plaatse helpen ons hierbij. Wat je dan ziet is niet over te brengen. De bittere armoe; huisjes die op instorten staan, lemen vloeren, lekke dake, onverharde wegen met gaten, plassen en modder. Dit is geen plek voor mooie schoenen… De meeste kunnen maar één kamer verwarmen. Deze kamer wordt soms bewoond door twintig personen. Goede contacten hebben we met Roma’s die nabij een illegale stortplaats wonen. Deze mensen worden nergens gedoogd en hebben daar met zwerfhout en kleden zo goed als mogelijk een onderkomen gemaakt. Er is één waterpomp voor tien gezinnen en er is geen wc te vinden. In september heeft het klusteam van onze stichting met golfplaten het dak waterdicht gemaakt, zodat ze deze winter droog zitten. De mannen van deze gezinnen werken ’s nachts bij de vuilnisdienst en maken de straten in Boekarest schoon. Dominee Laurentius uit Volentair heeft ze vorige winter leren lezen, schrijven en rekenen. Ook komen ze naar de kerk op zondag. De vreugde, verwondering en dankbaarheid die je ontmoet is hartverwarmend. We mochten ze wijzen dat we het doen in de naam van Jezus. Aan Hem alle eer. Wij zijn slechts instrumenten in Zijn hand. Verder mochten we bij de pakketten kinderbijbels uitdelen. Dit is mogelijk gemaakt door de kerkelijke gemeente uit Valkenburg. Zo verspreiden we Gods woord in deze troosteloze omstandigheden. Als we zagen dat de mensen geen hout hadden om te stoken en dit sprokkelden langs de weg, voorzagen we ze van een lading hout. We ontmoetten ook kinderen die ’s zomers meegaan op kamp en zien hun gezinssituatie. Zo ontstaat er een hartelijke band met de ouders en verdere familie. Ook mochten we tasjes uitdelen bij de zwervers. Deze komen een paar keer per week bij elkaar in een opvanghuis waar ze een maaltijd kunnen nuttigen, douchen en waar ook kerkdiensten worden gehouden. Hier konden we ook veel kleding, shampoo, zeep en dergelijke brengen. Er zijn ook daar veel vrijwilligers die liefdevol en met respect deze mensen helpen. Het is haast niet voor te stellen dat het een land is dat bij de Europese Unie hoort. De bittere armoe, een regering die corrupt is en die niet omkijkt naar haar burgers. Wat zijn we bevoorrechte mensen om hier in Nederland te mogen wonen. Het werk wat we daar mogen doen is waardevol en ik ben dankbaar dat ik dit werk mag verrichten. Het maakt je klein en je relativeert de problemen hier. De mensen zijn zo dankbaar en zo vast van vertrouwen op God dat het je jaloers maakt ondanks hun bittere armoe. Zo mochten we ze weer overgeven aan al die liefdevolle mensen die daar naar hen omzien en ze bijstaan.

Mogen we u allen hartelijk danken voor alle donaties die we mochten ontvangen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Zonder uw steun kunnen we niets doen. En bovenal dank aan God die alles wat we mogen doen mogelijk maakt. Gedenkt u hen in uw gebeden?

Website in samenweking met Outhands Internet & Media