Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden, die zich geheel vrijwillig inzetten voor de stichting. Zij doen dit vanuit hun christelijke geloofsovertuiging. De belangrijkste drijfveer is, het omzien naar de meest kwetsbaren in de Roemeense samenleving,  ongeacht hun achtergrond.

Ook zijn er veel vrijwilligers betrokken bij de vele activiteiten die de stichting organiseert.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:                 Coby Volwater
Secretaris:                 Gerard van Duijvenvoorde
Penningmeester:      Jannita

Bestuurslid:                Arjan Glasbergen

 

Website in samenweking met Outhands Internet & Media