De Stichting in Nederland

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, die zich geheel vrijwillig inzetten voor het gedachtegoed van de stichting. Ook zijn er veel vrijwilligers betrokken bij de vele activiteiten die de stichting organiseert.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:                 Ria Vierbergen
Secretaris:                  Coby Volwater
Penningmeester:       Erik Hazenoot
Bestuurslid:                Coby Wassenaar
Bestuurslid:                Jannita Perton

De vrijwilligers die meegegaan zijn met de Zomerkampen in 2017

Rij boven (vlnr): Jannette Kuiper, Jaap Haasnoot, Pieter Groenveld, Arjan Glasbergen, Erik Hazenoot, Jose Checchi
Zittend (vlnr): Jan van de Plas, Samantha Haasnoot, Jannita Perton, Ria Vierbergen, Coby Wassenaar, Coby Volwater, Annelien Haasnoot

Website in samenweking met Outhands Internet & Media