Hoe is de stichting tot stand gekomen?

Wij zijn een Christelijke Stichting, opgericht in 1992 door leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Katwijk, om kansarme gezinnen in Boekarest te ondersteunen. Anneke van der Kouwe is de eerste en lange tijd de enige geweest die dit werk heeft vormgegeven. Inmiddels is het werk uitgebreid en zijn er nieuwe projecten gestart.

Voor een groot deel wordt de armoede in Roemenië nog altijd veroorzaakt door lonen/uitkeringen die zo laag zijn, dat je er onmogelijk van kunt rondkomen. Ook de corruptie waar men op ieder gebied in het dagelijks leven mee te maken heeft, maakt het leven er niet eenvoudiger op. Een groot probleem is dat de Roma worden beschouwd als 2e-rangs burgers en daardoor minder kansen hebben.

Stichting Kind in Oost Europa biedt hulp aan kansarme gezinnen, om te voorkomen dat kinderen, of hele gezinnen, op straat terecht komen. Ras, religie of culturele achtergrond speelt geen rol. Op deze  manier  willen wij een stukje van Gods  liefde laten zien en kinderen  een kans geven  op een betere toekomst.

Dit  doen wij door:

–  het geven  van  financiële hulp

–  levensmiddelen, medicijnen, schoolspullen, kleding en schoenen

–  en hulp bij huiswerk of studie.

Wij helpen mensen die zelf ook hun best doen om problemen op te lossen en hebben verder de voorwaarde dat de kinderen naar school gaan. Gezinnen worden regelmatig bezocht en wordt gekeken of het geld goed besteedt wordt.

In de loop van de tijd is het werk veranderd en uitgebreid met:

–  zomerkampen

– voedselpakketten met de Kerst

– eenmalige projecten

 

 

Website in samenweking met Outhands Internet & Media