Nieuwe mogelijkheden……een nieuw huis

Woonsituatie langs de vuilnisbelt

“Het huis van mijn  buurman staat leeg en kan gehuurd worden voor € 1000 per jaar. Ik weet een familie, die nu langs de vuilnisbelt woont in zeer erbarmelijke omstandigheden. Kan de stichting meehelpen dit bedrag bijeen te brengen om er zo voor te zorgen dat zij tijdelijk dit huis kunnen betrekken?”.

 

Dit bericht deelde Laurentiu ons mee. Wat een prachtig initiatief! Het gezin leeft in een oud krot langs de vuilnisbelt (vader/ moeder en een aantal kinderen). De stichting heeft dit uiteraard toegezegd. Laurentiu heeft een contract opgesteld met voorwaarden om in het huis te wonen, zodat er wel enige zekerheid is dat dit huis goed bewoont wordt.

Met man en macht zijn ze aan het werk gegaan om het huis mooi te maken. Geschrobt, geboend, geverfd en zie…..het prachtige resultaat! Wat zijn wij dankbaar dat wij dit gezin kunnen helpen, mede dankzij jullie steun!

 

Nieuwe woonsituatie

Website in samenweking met Outhands Internet & Media