Hulp bieden in Roemenië, geen zin?

“Bodemloze put, druppel op een gloeiende plaat, uitzichtloze situatie”. Dit soort reacties krijg ik wel eens als ik zeg dat ik naar Roemenië ga om daar een kinderkamp te leiden. En misschien heeft u dat gevoel stiekem ook wel. De hulp die we bieden aan Roemenië lijkt zo weinig zoden aan de dijk te zetten. Maar is dat ook zo? 23 jaar geleden reden Coby Volwater en Annet Imthorn met z’n tweetjes naar Roemenië om kinderen in Boekarest sport en spel aan te bieden. Dit dappere initiatief van deze twee vrouwen is uitgegroeid tot een sterke organisatie die elk jaar twee kinderkampen draait en het hele jaar door structurele hulp biedt aan gezinnen en onderwijs aan kinderen en volwassen. Of deze hulp op de lange termijn effectief is? Drie volwassen mannen wilden leren lezen en schrijven en schoven aan bij de lessen die dominee Laurentiu geeft aan kinderen. Het resultaat is dat ze nu betaald werk hebben en daardoor met hun gezinnen in een huis kunnen wonen in plaats van in een krotje van karton en plastic. Een Roemeense jongeman, David, was vorig jaar mee op kamp als leiding. Halverwege de week vertelde hij, dat hij ooit als tiener mee was geweest op kamp. Hij had toen zoveel liefde ervaren en ontvangen, dat hij zich had voorgenomen om ooit als leiding ook mee te gaan om zelf liefde te geven aan kinderen die mee zijn op kamp. Hij had zijn gitaar mee en heeft de hele week gezongen met de kinderen en ontzettend veel plezier met ze gemaakt. Adriaan, die vanaf zijn zesde jaar elk jaar mee is gegaan op kamp. Ook hij gaat nu mee als leiding, evenals zijn broer. Ze kunnen allebei ontzettend goed viool spelen en gitaar. En dit doen ze dan ook naar hartenlust. Ook Adriaan getuigde ervan dat hij het als kind elk jaar weer geweldig vond om op kamp te gaan. Zoveel liefde, aandacht, en plezier. En dat geeft hij nu weer door aan nieuwe kinderen. Dominee Laurentiu, die jaren geleden voor het eerst mee ging op kamp. Hij was gewend om naar Roemeens gebruik kinderkampen te draaien. De kinderen spelen dan zelf en de volwassen houden toezicht. Wat ze met de kinderen samendoen is Bijbelonderwijs en liederen zingen. Hij was dan ook enorm verbaasd toen hij zag hoe wij aan een kampweek invulling geven: met de kinderen spelen, bij ze aan tafel zitten, samen dansen, sporten en op een speelse manier Bijbelse toneelstukjes opvoeren. Na drie dagen ging hij meedoen en nu is hij degene die ons versteld doet staan van de manier waarop hij de kinderen vertelt over de Here Jezus. Met zoveel plezier en liefde brengt hij het evangelie door te zingen, toneel te spelen, te dansen en alle kinderen zingen en dansen naar hartenlust mee. De dominee vertelde op een avond dat hij zelf in een gezin is opgegroeid waar veel armoede was en dat hij een vader had die teveel dronk en agressief kon worden. Hij weet van veel kinderen die mee zijn op kamp dat ze in vergelijkbare omstandigheden opgroeien en dat het zo ongelooflijk belangrijk is dat de kinderen op het kamp aandacht en liefde ontvangen. Dat kan een blijvend verschil in hun leven maken om eens te ervaren dat ze geliefd zijn en te horen van de liefde van de Here Jezus. De stichting heeft nu een eigen huis in Roemenië met op hetzelfde terrein een gebouw waar elke zaterdag onderwijs wordt gegeven aan kinderen die geen recht hebben op onderwijs van de staat omdat ze gewoon weg niet zijn geregistreerd. Doordat ze leren lezen en schrijven kunnen ze uit de armoede raken en een volwaardig bestaan opbouwen. En zo kan ik nog wel even doorgaan met het geven van voorbeelden waardoor we merken dat de hulp die geboden wordt zijn vruchten afwerpt. Twee moedige vrouwen die samen in hun auto naar Roemenië reden om daar te gaan sporten en spelen met arme kinderen uit de hoofdstad. En nu gaan we over een maand met 160 kinderen op kamp. Nederlandse en Roemeense mannen en vrouwen die zij aan zij leidinggeven en van elkaar leren. Dat maakt je dankbaar en rijk.

“Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan”.                                                                                                                     

De eerste week van 22 Juni – 30 Juni gaan: Coby Volwater, Coby Wassenaar, Dina Beekhuis, Bea Beekhuis, Joke van der Meij, Gezina Joziasse, Leo van den Eijkel, Johan van der Reest, Joas van der Reest, Jan de Boer en Jacob-Willem de Boer De 2e week van 29 Juni – 7 Juli gaan: Coby Volwater, Coby Wassenaar, Ria Vierbergen, José Cecchi, Jannita Perton, Jacqueline Zuiderduin, Eveliene Zuiderduin, Dirk Varkevisser, Gerard van Duijvenvoorde, Paul Brandt, Michael Krijgsman en Martijn van Rietschoten                                                                                                                       

Wij willen, iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in de vorm van het sponsoren van een ‘tasje’ en/ of een donatie, namens de kinderen heel hartelijk bedanken! Wilt u ons werk ook ondersteunen? U kun uw bijdrage storten op rekeningnummer NL60 RABO 0331 878 461. Kijk ook eens op onze website: www.kind-in-oost-europa.nl of onze facebookpagina St. Kind in Oost Europa.

Website in samenweking met Outhands Internet & Media