Alles is anders….Collecteren via QR code

Terwijl dit stukje wordt geschreven is het bijna  eind  november, 2020 is ook voor onze stichting een bijzonder jaar.

De klus-projecten in het voor-en najaar konden helaas niet doorgaan en ook een zomerkamp in Roemenië voor de kinderen was niet te realiseren.

Gelukkig konden we wel  een deel van de tasjes die in het voorjaar door veel gemeenteleden waren gevuld aan de kinderen afleveren.  Ook werden door lokale vrijwilligers een bingo met heel veel prijzen voor de kinderen georganiseerd.

Ons bestuurslid Coby Volwater kon eind juli afreizen naar Roemenië en aldaar veel werk verzetten en kleding aan gezinnen en ouderen uitdelen.

Nu we het toch over ouderen hebben. In oktober kregen wij van een sponsor €  4.000,– voor de aanschaf van rollators en verzorgingsmateriaal.  Dus waren wij enorm blij dat eind oktober 40 nieuwe rollators op transport konden naar Roemenië.   Het verzorgingsmateriaal zal de komende maanden aldaar worden ingekocht. Zo kunnen wij de mobiliteit en de hygiënische omstandigheden van de opa’s  en oma’s  iets verbeteren.   De eerste rollator is  inmiddels uitgedeeld.   Een opa die hem kreeg dankte God voor dit gebaar/geschenk (en daarna bedankte hij de vrijwilliger die de rollator kwam brengen)  De verzorging in Roemenië voor ouderen is helaas niet op een niveau zoals wij gewend zijn.

Hoe de kerstactie 2020 zal verlopen is nu nog onzeker. Wel is besloten dat als wij niet naar Roemenië kunnen afreizen het uitdelen van levensmiddelenpakketten door zal gaan. Dit zal dan in aangepaste vorm plaats vinden door Roemeense vrijwilligers. 

Door te collecteren willen wij ook geld ophalen om stookhout in te kopen voor de komende winterperiode.  Het kan soms erg hard vriezen en door het beschikbaar stellen van stookhout kunnen ook kansarme gezinnen/ouderen zich warmen bij een kachel.

Om de levensmiddelenpakketten en het stookhout aan te kopen collecteren wij jaarlijks in de maand november.  Dit jaar is er geen huis aan huis collecte, maar proberen wij u middels een flyer en dit bericht te bereiken en te informeren.

U kunt onze stichting op verschillende manieren steunen.

Als eerste in uw gebed.  Hiernaast hopen wij volgend jaar weer te kunnen afreizen naar Roemenië en is hulp in welke vorm dan ook altijd welkom.

Echter zonder uw financiële steun kunnen wij niet.

Dus wilt u ons werk steunen gebruik dan de QR-code om uw bijdrage te doneren.  Uiteraard kunt u ook op de gebruikelijke wijze uw bijdrage overboeken naar rekening NL 60 RABO 0331878461.

Website in samenweking met Outhands Internet & Media