De zomerkampen gaan dit jaar niet door

Na overleg met de vrijwilligers in Roemenië, hebben wij helaas moeten besluiten dat de a.s. zomerkampen dit jaar geen doorgang kunnen vinden.

In overleg met Felix, zal er in de komende periode gekeken worden naar een alternatief om de kansarme kinderen tijdens de zomervakantie toch nog wat ontspanning te laten bieden in de vorm van sport en spel.

Een deel van de verzamelde tasjes zal wel naar Roemenië gaan, zodat de kinderen toch nog iets tastbaars krijgen in deze moeilijke tijd. Een deel van de tasjes zal opgeslagen worden en voor DV volgend jaar gebruikt gaan worden.

Ook het bijeengebrachte bedrag, middels de tasjesactie, zal bewaard worden voor volgend jaar.

Mocht u nog een tasje in uw bezit hebben, dan kunt u deze nog altijd inleveren bij een van onze vrijwilligers.

Wij hopen en bidden op andere tijden en zullen op Facebook de actuele ontwikkelingen kenbaar maken.

Blijft u ook voor de Roemeense mensen bidden? Een tijd van verwarring en angst, zeker voor hun, omdat de gezondheidszorg helaas veel te wensen overlaat. Gelukkig krijgen wij wel berichten dat er ook vanuit de lokale overheid, zoals de politie, acties zijn opgezet om de allerarmsten van eten te voorzien.

Wij willen ook iedereen bedanken voor de bijdrage in de vorm van een tasje of een donatie!

Website in samenweking met Outhands Internet & Media